Conference Committees

Honorary Chairs

Tseung-Yuen TSENG 
National Chiao Tung University

Xi YAO
Tongji University

 

General Chairs

image

Sea-Fue WANG
National Taipei University of Technology

Wei-Hsing TUAN
National Taiwan University

 

Honorary International Advisory Committee

Safari AHMAD (USA)  Cewen NAN (China)
Haydn H. D. CHEN (China)Mizutani NOBUYASU (Japan)
Xiangming CHEN (China)Lyehock ONG (Malaysia)
L.E. CROSS (USA)Ming-Jen PAN (USA)
Noboru ICHINOSE (Japan)Clive A. RANDALL (USA)
Jau-Ho JEAN (Taiwan)Rattikorn YIMNIRUN (Thailand)
Eungsoo KIM (Korea)Hong WANG (China)
Kunihito KOUMOTO (Japan)Xi YAO (China)
Jongheun LEE (Korea)Qingrui YIN (China)
Yongxiang LI (China)Kihyun YOON (Korea)
Toshiyuki MORI (Japan)Masahiro YOSHIMURA (Japan)
M. MURATA (Japan)Weiguang ZHU (Singapore)
 

Local Advisory Committee

Chairs: 
Sea-Fue WANG National Taipei University of Technology
Wei-Hhsing TUAN National Taiwan University
Members: 
San-Yuan CHENNational Chiao Tung University
Chen-Chia CHOU National Taiwan University of Science and Technology
Kuan-Zong FUNGNational Cheng Kung University
Chi-Shiung HSI National United University
Hsing-I HSIANGNational Cheng Kung University
Chun-Hway HSUEH National Taiwan University
Cheng-Liang HUANG National Cheng Kung University
Chi-Yuen HUANGNational Cheng Kung University
Jow-Lay HUANG National Cheng Kung University
Chii-Shyang HWANG National Cheng Kung University
Jau-Ho JEAN National Tsing Hua University
Dong-Hau KUONational Taiwan University of Science and Technology
Ying-Chieh LEENational Pingtung University of Science and Technology
Yung-Jen LINTatung University
Chun-An LUIndustrial Technology Research Institute
Fu-Hsing LUNational Chung Hsing University
Tseung-Yuen TSENG National Chiao Tung University
Wenjea J. TSENG National Chung Hsing University
Chien-Min WANG National Taipei University of Technology
Shengchang WANG Southern Taiwan University of Science and Technology
Yuhruey WANG National Taipei University of Technology
Wen-Cheng WEINational Taiwan University
Siwen YANGNational United University
Yung-Chin YANGNational Taipei University of Technology
Fu-Su YENNational Cheng Kung University
 

Organizing Committee

Chair: 
Wei-Hsing TUAN National Taiwan University
  
Symposium A – Ferroelectrics, Pyroelectric and Piezoelectric Ceramics
Organizer:
Chen-Chia CHOU 
 
 
National Taiwan University of Science and Technology
 
Symposium B – Dielectric Ceramics for Electronic Devices

Organizer:
Heli JANTUNEN 


Co-Organizer:
Chi-Shiung HSI

 
University Oulu
 


National United University

Symposium C – Microwave Ceramics and Tunable Ceramics
Organizer:
Cheng-Liang HUANG 
 
 
National Cheng Kung University
 
Symposium D – Magnetic, Semiconductive and Superconductive Ceramics

Organizer:
Shenglei CHE 


Co-Organizer:
Hsing-I HSIANG 

 
Zhejiang University of TechnologyNational Cheng Kung University
 

Symposium E – Optical Ceramics and Single Crystals

Organizer:
Ming-Chi CHOU 


Co-Organizer:
Chung-Wen LAN
 

 
National Sun Yat-sen UniversityNational Taiwan University

 

Symposium F – Thin and Thick Films of Electronic Ceramics
Organizer:
Tseung-Yuen TSENG 
 
 
National Chiao-Tung University
 
Symposium G – Ceramics for Energy and Environment

Organizer:
Wei-Hsing TUAN 


Co-Organizer:
Chin-Yi CHEN 
Chin-Lung KUO   

 
National Taiwan UniversityFeng Chia University 
National Taiwan University

 
Symposium H – Functional Ceramics for Bio-Applications

Organizer:
San-Yuan CHEN 


Co-Organizer:
Feng-Huei LIN 
Shao-Ju SHIH 
Ming-Fa HSIEH 

 
National Chiao-Tung UniversityNational Taiwan University
National Taiwan University of Science and Technology
Chung Yuan Christian University

 

Program Committee

Chairs: 
Wei-Hsing TUANNational Taiwan University
Sea-Fue WANG National Taipei University of Technology
Members: 
San-Yuan CHEN National Chiao Tung University
Te-Wei CHIU National Taipei University of Technology
Chen-Chia CHOU National Taiwan University of Science and Technology
Ming-Chi CHOUNational Sun Yat-Sen University
Chi-Shiung HSI  National United University
Hsing-I HSIANGNational Cheng Kung University
Cheng-Liang HUANG National Cheng Kung University
Chi-Yuen HUANG National Cheng Kung University
Jau-Ho JEAN  National Tsing Hua University
Dong-Hau KUONational Taiwan University of Science and Technology
Wen-Hsi LEENational Cheng Kung University
Ying-Chieh LEENational Pingtung University of Science and Technology
Chia-Chen LI National Taipei University of Technology
Fu-Hsing LUNational Chung Hsing University
Tzong-Lin Jay SHIEH National Taiwan University
Shao-Ju SHIHNational Taiwan University of Science and Technology
Tseung-Yuen TSENGNational Chiao Tung University
Wenjea J. TSENG National Chung Hsing University
John WANG National University of Singapore
Yu-Chuan WU  National Taipei University of Technology
Yung-Chin YANG National Taipei University of Technology

  

General Affairs Committee

Chairs: 
Sea-Fue WANGNational Taipei University of Technology
Chia-Chen LINational Taipei University of Technology
Members: 
Shi-Hsien CHANGNational Taipei University of Technology
Jhewn-Kuang CHENNational Taipei University of Technology
Po-Chun CHENNational Taipei University of Technology
Te-Wei CHIUNational Taipei University of Technology
Yung-Fu HSUNational Taipei University of Technology
Tzu-Piao TANG National Taipei University of Technology
Shea-Jue WANG National Taipei University of Technology
Ming-Wei WU National Taipei University of Technology
Yu-Chuan WU National Taipei University of Technology
Yung-Chin YANG National Taipei University of Technology
Bing-Sheng YU National Taipei University of Technology